springfieldmetrobaseball.com
springfieldmetrobaseball.com | News | About Us | Contact Us | Home
 

 Fall Schedule 2018


FRI, 9/21 BH   5:30 RAPTORS @ IRONBIRDS   7:30 KNIGHTS @ RAPTORS
 
RETRO GAMES 9/22 (WOOD BATS/SUMMER UNIFORMS OK)

SAT, 9/22 OP   12:00 BLUEROCKS @ IRONPIGS   2:00 KNIGHTS @ IRONBIRDS
                          4:00 RIVERBANDITS @ EMERALDS   6:00 MARAUDERS @ MUCKDOGS

SUN, 9/23
OP 12:30 IRONBIRDS @ BLUEROCKS   2:30 KNIGHTS @ IRONPIGS
                           4:30
EMERALDS @ RIVERBANDITS   6:30 EMERALDS @ MUCKDOGS

RETRO GAMES 9/26 (WOOD BATS/SUMMER UNIFORMS OK)
WED, 9/26
BH   5:30 RAPTORS @ BLUEROCKS  7:30 MUCKDOGS @ THRESHERS

 FRI, 9/28 BH   5:30 IRONPIGS @ IRONBIRDS   7:30 IRONPIGS @ BLUEROCKS
SUN, 9/30 OP   6:00 MARAUDERS @ EMERALDS
SAT, 10/6 OP   2:00 IRONBIRDS @ RAPTORS   4:00 IRONPIGS @ KNIGHTS
                         6:00 RIVERBANDITS @ THRESHERS
SUN, 10/7 OP   2:00 MAJORS SEMI #1 (4TH @ 1ST)    4:00 MAJORS SEMI #2 (3RD @ 2ND)
WED, 10/10 BH  6:00 SENIOR SEMI #1 (4TH @ 1ST)   
SUN, 10/14 OP   6:00 SENIOR SEMI #2 (3RD @ 2ND)
FRI, 10/19 BH   6:00 MAJORS CONS. (5TH @ LOSER SEMI #1)
SAT, 10/20 OP   12:00 MAJORS CONS. (5TH @ LOSER SEMI #2)
                          2:00 SENIOR CONS. (5TH @ LOSER SEMI #1)
                          4:00 MAJORS CHAMPIONSHIP
SUN, 10/21 OP  2:00 SENIOR CONS. (5TH @ LOSER SEMI #2)
                           4:00 SENIOR CHAMPIONSHIP

**ALL TIMES ARE SUBJECT TO CHANGE FOR WEATHER, ETC.
***BH (BARNHOUSE FIELD)   OP (OPTIMIST FIELD)